Paul Kaye announced the winner of Translation Challenge 2019!

Cyhoeddi mai Paul Kaye yw enillydd Translation Challenge 2019!

Cyhoeddwyd mai Paul Kaye yw enillydd Translation Challenge 2019 yn nigwyddiad Wales PEN Cymru yng Ngŵyl y Gelli ar y 25ain o Fai.

Mae Paul Kaye yn gweithio fel swyddog iaith yng Nghynrychiolaeth y Comisiwn Ewropeaidd yn y DU, yn Llundain, ac mae’n gyfrifol am wahanol fathau o waith allgymorth sy’n gysylltiedig ag iaith a chyfieithu i’r UE. Mae’r swydd hon yn secondiad o wasanaeth cyfieithu’r Comisiwn ym Mrwsel, lle bu’n cyfieithu dogfennau cyfreithiol a thechnegol o Slofaceg, Tsieceg, Pwyleg, Ffrangeg a Hwngareg i’r Saesneg.

Darllen rhagor ar wefan Wales PEN Cymru

Y Diweddaraf