Poetry Translation Workshop in Aberystwyth

Gweithdy Cyfieithu Barddoniaeth yn Aberystwyth

Ar drothwy Diwrnod Rhyngwladol Cyfieithu 2019, bydd Cyfnewidfa Lên Cymru, Llenyddiaeth ar draws Ffiniau a Wales PEN Cymru yn cynnal diwrnod cyfieithu llenyddol arbennig yn Aberystwyth ar ddydd Sul, 8fed o Fedi. 


Bydd dau awdur nodedig – sef Golan Haji, bardd a chyfieithydd Cwrdaidd-Syriaidd a Samira Negrouche, bardd ac awdur Ffrangeg o Algeria – yn cyflwyno seminar gyhoeddus am eu gwaith yng Nghanolfan Arad Goch yn Aberystwyth.

Dilynir hyn gan weithdai cyfieithu yn canolbwyntio ar un neu ddwy o’u cerddi. Cloir y diwrnod gyda thrafodaeth ar gyfer cyfieithwyr (a’r sawl sydd â diddordeb yn y grefft o gyfieithu) ar sut y gellir cefnogi gwaith cyfieithwyr yng Nghymru yn y dyfodol. Arweinir y gweithdai gan Mererid Hopwood a Zoë Skoulding. Ceir rhagor o fanylion am y beirdd - a'r manylion ar sut i gofrestru am le yn y gweithdy - yma


Y Gweithdai:

Bydd gennym ddau weithdy cyfochrog ar yr 8fed Medi. Bydd pob gweithdy'n canolbwyntio ar waith un o'r ddau fardd-gyfieithydd gwadd – Golan Haji a Samira Negrouche – ac fe arweinir pob gweithdy gan fardd-gyfieithydd adnabyddus yng Nghymru, sef Mererid Hopwood a Zoë Skoulding.

Gweithdy gyda Golan Haji a Mererid Hopwood. Iaith Darged: Cymraeg

Bydd y gweithdy hwn yn canolbwyntio ar gyfieithu gwaith Golan Haji o Arabeg, drwy Ffrangeg neu Saesneg, i’r Gymraeg.

 

Gweithdy gyda Samira Negrouche a Zoe Skoulding. Iaith Darged: Saesneg

Bydd y gweithdy hwn yn canolbwyntio ar gyfieithu gwaith Samira Negrouche o'r Ffrangeg i’r Saesneg, neu drwy gyfieithiadau Sbaeneg, Almaeneg neu Eidaleg i’r Saesneg.

 

 

Lluniau

Y Diweddaraf