Pontydd Cyfieithu: Translation in Literature and the Humanities

Pontydd Cyfieithu i’r Dyniaethau ac mewn Llenyddiaeth

Cynhelir cynhadledd Pontydd Cyfieithu i’r Dyniaethau ac mewn Llenyddiaeth, ddydd Iau, 19 Ionawr 2017, a hynny yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth. 

Ymysg siaradwyr bydd

I glo’r gynhadledd cynhelir derbyniad cyhoeddus i lansio rhifyn arbennig o'r cyfnodolyn, Llên Cymru.

Trefnir y gynhadledd gan Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Canolfan Ymchwil Cyfieithu Diwylliannol Prifysgol Aberystwyth a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

I gofrestru ar gyfer y gynhadledd cysylltwch gyda Dr Angharad Elias, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, drwy e-bostio, canolfan@cymru.ac.uk a hyny erbyn 12 Ionawr 2017.

Codir ffî o £10 i’r sawl sydd mewn cyflogaeth.

Y Diweddaraf