Salon du Livre, Paris | 21-24 March 2014

Salon du Livre, Paris | 21-24 Mawrth 2014

Yr Ariannin yw'r wlad wadd yn y Salon du Livre eleni ym Mharis, ochr yn ochr â Shanghai fel y ddinas dan sylw. Yn wir, difyr nodi bod 11.5% o lyfrau a gyfieithir i'r Ffrangeg ar hyn o bryd yn cael eu cyfieithu o'r Tsinëg. Byddwn yn manteisio ar y cyfle i ehangu cysylltiadau a datblygu ein ffocws ar Ddwyrain Asia ac America Ladin. I drefnu cyfarfod gyda'r Gyfnewidfa yn y Salon, cysylltwch os gwelwch yn dda â ni trwy'r ebost post@cyfnewidfalen.org

Lluniau

Y Diweddaraf