The Exchange at the London Book Fair 2012

Y Gyfnewidfa yn Ffair Lyfrau Llundain 2012

Bydd y Gyfnewidfa Lên yn cyfarfod gyda chyfieithwyr, cyhoeddwyr ac asiantaethau yn Ffair Lyfrau Llundain rhwng yr 16eg a'r 18fed o Ebrill eleni. I drefnu cyfarfod, cysylltwch os gwelwch yn dda â Sioned Puw Rowlands trwy'r ebost sioned@cyfnewidfalen.org

Bydd gan y Gyfnewidfa bresenoldeb ar stondin Cyngor Llyfrau Cymru (Q635), stondin Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau (Z20) ac yng Nghanolfan Gyfieithu Llenyddol y ffair. Cafodd y ganolfan hon ei sefydlu am y tro cyntaf yn 2010, ac mae'n mynd o nerth i nerth. Mae'n cael ei rhedeg gan bartneriaid, yn eu plith: Cyfnewidfa Lên Cymru, Cyngor Celfyddydau Lloegr, British Centre for Literary Translation, Y Cyngor Prydeinig, Sefydliad Calouste Gulbenkian, English PEN, Freeword, Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau a Chymdeithas Cyfieithwyr The Society of Authors, ynghyd â Words Without Borders. Eleni, bydd holl sesiynau'r ganolfan yn cael eu ffilmio a byddant ar gael ar-lein yn dilyn y ffair. 

Mae rhaglen ffocws marchnad y ffair, Tseina, eisoes wedi profi'n ddadleuol. Cadwch lygad ar wefan English PEN dros yr wythnosau nesaf.

Y Diweddaraf