Canolfan Gyfieithu Llenyddiaeth, Ffair Lyfrau Llundain yn mynd o nerth i nerth

Y Drydedd Ganolfan Gyfieithu Llenyddol yn Ffair Lyfrau Llundain
16-18fed o Ebrill, 2012
Earl's Court, Llundain

Mae'r Ganolfan Gyfieithu Llenyddol yn mynd o nerth i nerth a dyma'r drydedd flwyddyn iddi gael ei chynnal. Mae'n fan cyfarfod arbennig o boblogaidd ymysg cyfieithwyr, cyhoeddwyr a'r cyhoedd. Ceir cyfle i glywed amrywiaeth o safbwyntiau ar gelfyddyd trawsffurfiol cyfieithu llenyddol ac am gyhoeddi llyfrau ar draws y byd. Mae'r ganolfan yn cael ei rhedeg gan gonsortiwm o sefydliadau, gyda'r Gyfnewidfa yn eu plith. Ceir rhaglen fywiog o drafodaethau yn ystod tridiau'r Ffair Lyfrau, a lle i rwydweithio a chyfarfod.

Mae'r digwyddiadau am ddim unwaith y telir am fynediad i'r Ffair.

Y Diweddaraf