Cyfieithu Cymru a'r Balcannau

Crossing Borders - Translating Wales and the Balkans
Dydd Iau 19eg o Ebrill, 6.30pm.
Free Word Centre, Farringdon Road, Llundain

Mae Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau yn cydweithio gyda chyhoeddwr newydd, Istros Books, wrth drefnu noson gyda thri nofelydd: Andrej Nikolaidis o Fontenegro, enillydd y wobr Ewropeaidd ar gyfer Llenyddiaeth y llynedd, Robert Perišić o Groatia ac Owen Martell o Gymru/Paris y mae ei gyfrol ddiweddaraf newydd ei chyhoeddi mewn Serbeg. Bydd golygydd llenyddol y Guardian, Claire Armitstead yn arwain y drafodaeth yng nghanolfan y Free Word, ac yn codi cwestiynau am gyfieithu, diwylliant a gwleidyddiaeth iaith. Mae'r digwyddiad yn agored i'r cyhoedd yn ddi-dâl. I archebu lle, ebostiwch news@lit-across-frontiers.org

Mae Robert Perišić o Groatia yn awdur a newyddiadurwr amlwg yn y Balcannau. Mae'n awdur dramâu, ysgrifau a straeon byrion sydd wedi eu cyfieithu i ieithoedd niferus. Our Man in Iraq yw ei nofel gyntaf ac fe fu'n un o werthwyr gorau 2008.

Mae Andrej Nikolaidis yn byw ac ysgrifennu yn un o wledydd lleiaf Ewrop: Montenegro. Mae hefyd yn newyddiadurwr polemig sydd yn gwneud cyfraniad sylfaenol i'r broses o sefydlu deialog ddemocrataidd yn y rhan honno o'r Balcannau. Mae'n awdur tair nofel ac yn enillydd y wobr Ewropeaidd ar gyfer llenyddiaeth yn 2011.

Mae Owen Martell yn awdur Dyn yr Eiliad (The Other Man) sydd newydd ei chyhoeddi yn Serbia. Yn 2009 bu Owen yn rhan o brosiect Word Express Llenyddiaeth ar draws Ffiniau, fu'n gyfrifol am fynd ag awduron o wahanol rannau o Ewrop ar daith lenyddol drwy'r Balcannau. Roedd y cyfieithiad Serbeg o'i nofel yn ganlyniad i'r cyfnewid hwnnw. Bydd ei nofel Saesneg, Intermission, yn cael ei chyhoeddi gan Heinemann yn 2013.

Lluniau

Y Diweddaraf