Translation Challenge 2019 at the Hay Festival

Digwyddiad 'Translation Challenge' 2019 yng Ngŵyl y Gelli

Bydd croeso cynnes i bawb yn ein digwyddiad arbennig yng Ngŵyl y Gelli eleni i ddathlu 'Translation Challenge' 2019.

Gweler y manylion isod.

Yr her eleni oedd cyfieithu barddoniaeth Wioletta Greg o'r Bwyleg i'r Saesneg. Bydd y beirniad, Antonia Lloyd-Jones, yn cyhoeddi'r enillydd ac yn darllen o'r cerddi gwreiddiol a'r cyfieithiadau.

Cewch ddarllen y cyfieithiad buddugol ar wefan Poetry Wales ar ôl y cyhoeddiad.

 

Bydd digwyddiad arbennig i gyd-fynd gyda'r Her Gyfieithu yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol.

Lluniau

Y Diweddaraf