Gweithdy cyfieithu gyda bardd o Giwba

Caiff Her Gyfieithu 2013 Tŷ Cyfieithu Cymru ei lansio brynhawn dydd Sadwrn yr 22ain o Fehefin, yn Nhŷ Newydd, Llanystumdwy.

Yr her eleni fydd cyfieithu cerdd gan y bardd o Giwba, Víctor Rodríguez Núñez naill ai i’r Gymraeg neu i’r Saesneg. Mae Víctor ar hyn o bryd yng Nghymru fel cyfieithydd preswyl Tŷ Cyfieithu a bydd yn cyhoeddi ac yn darllen y gerdd sydd wedi’i dewis ar gyfer y gystadleuaeth yn ystod y lansiad. Y beirniad yw’r llenor Ned Thomas.

I gyd-fynd â lansio Her Gyfieithu 2013, byddwn yn cynnal gweithdy cyfieithu barddoniaeth mewn partneriaeth â Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru.

Arweinwyr y gweithdy fydd Víctor Rodríguez Núñez, ei gyfieithydd, Katherine Hedeen, a Ned Thomas. Bydd Víctor yn defnyddio’i farddoniaeth ei hun, yn yr iaith Sbaeneg, fel sail i’r gweithdy a bydd digon o gyfle i’r cyfranogwyr drafod beth sy'n digwydd wrth i farddoniaeth deithio ar draws ffiniau ieithyddol.

Nid yw gwybodaeth o’r iaith Sbaeneg yn hanfodol. Caiff y gweithdy ei gynnal drwy gyfrwng y Saesneg ond y bwriad yw cyfieithu i’r Gymraeg yn ogystal â’r Saesneg.

“Bydd y gweithdy yn cynnig blas ar yr hwyl yn ogystal â’r maglau wrth gyfieithu barddoniaeth,” meddai Sioned Puw Rowlands ar ran Tŷ Cyfieithu Cymru, a sefydlwyd gan y Gyfnewidfa Lên yn 2009 i hyrwyddo cyfieithu creadigol yng Nghymru.

Am fwy o wybodaeth, cysyllter â Sally Baker ar 01766 523 552.

Y Diweddaraf