Ysgoloriaeth Tŷ Cyfieithu Cymru/HALMA 2012-13

Gwahoddir ceisiadau gan awduron Cymru ar gyfer trydydd ysgoloriaeth Tŷ Cyfieithu/HALMA. Mae'r ysgoloriaeth yn cynnig preswyliad mewn dau dŷ cyfieithu yn ystod 2012/13 - yn y Ffindir ac yn Slofenia.

Mae'r ysgoloriaeth yn deillio o aelodaeth Tŷ Cyfieithu o rwydwaith HALMA, sy'n cysylltu 27 o ganolfannau llenyddiaeth a chyfieithu ar draws Ewrop.

Am fwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu a Sally Baker trwy'r ebost sally@tynewydd.org

I wneud cais, dylai awduron anfon eu CV a llythyr yn egluro pam eu bod am fanteisio ar y cyfle hwn a phryd y byddent ar gael i deithio, at Sioned Puw Rowlands trwy'r ebost sioned@cyfnewidfalen.org cyn hanner nos ar y 18fed o Orffennaf, 2012.

Y Diweddaraf