Cymru yn Ffair Lyfrau Brwsel 2014

Fe fydd dau o awduron ein Silff Lyfrau, Patrick McGuinness a Siân Melangell Dafydd, sy’n rhugl yn y Ffrangeg, yn cymryd rhan yn rhaglen gwlad wadd y DG yn Ffair Lyfrau Brwsel ddiwedd y mis. Byddant yn ymuno a Jonathan Coe, A. C. Grayling a Michael Frayn ymysg eraill.

Fe fydd Siân Melangell Dafydd yn cymryd rhan mewn trafodaeth banel ar gyfieithu llenyddiaeth mewn ieithoedd lleiafrifol gyda Laurent Moosen a Françoise Wuilmart, Cyfarwyddwr Canolfan européen de traduction littéraire de Seneffe.  Cynhelir y digwyddiad yn y Pafiliwn Llenyddiaeth, Ddydd Llun, Chwefror 24ain.

Fe fydd Patrick McGuinness ym Mrwsel yn arwyddo'r cyfieithiad diweddaraf o’i nofel - The Last Hundred Days - yn y Ffrangeg (Grasset), yn ogystal a nodi cyhoeddi Other People's Countries: A Journey into Memory (Jonathan Cape).  Ddydd Gwener, Chwefror 21ain yn y Pafiliwn Rhyngwladol, fe fydd yn cymryd rhan yn y drafodaeth banel 'Les Balkans, source de tous les maux?' gyda Simon Winder a Christophe Lamfallussy, newyddiadurwr gyda La Libre Belgique, yna am 6:00yh yn 'Les jouets cassés du dictateur' gyda Lola Lafon a Kerenn Elkaim.

Bydd Patrick hefyd yn arwyddo llyfrau am 3yh ac 8yh yn stondin Grasset ac yn stondin Waterstones/Filigranes am 4:00yh.

Darllenwch Patrick McGuinness ar Proust yn y Telegraph: Time is ruthless and deadly, living is all loss, and the paradox of memory is that it gives you back what you had on condition that you know it has been lost. To regain it, you need to know it has gone; to remake the world, you need first to understand that it has ended. HG Wells had published The Time Machine in 1895. Proust showed that we are the Time Machines, though we are rarely at the controls.'

Trefnwyd bod Siân Melangell Dafydd a Patrick McGuinness yn cymryd rhan yn y digwyddiad gan swyddfa Llywodraeth Cymru ym Mrwsel.

Y Diweddaraf