Wales Literature Exchange at the 2019 London Book Fair

Y Gyfnewidfa Lên yn Ffair Lyfrau Llundain 2019

Fe fydd Cyfnewidfa Lên Cymru yn mynychu Ffair Lyfrau Llundain rhwng 12–14 Mawrth, y farchnad ryngwladol ar gyfer trafod a gwerthu hawliau cyhoeddi a dosbarthu cynnwys ym maes print, teledu a ffilm. Indonesia yw canolbwynt y farchnad eleni, gyda’r bwriad o amlygu diwydiant cyhoeddi deinamig y wlad a chynyddu ymwybyddiaeth o’i thraddodiad llenyddol hir.

Bydd gan Gymru stondin yn y ffair eto eleni (stondin 5C129) a fydd yn arddangos y cyfrolau a'r awduron Cymraeg a Saesneg gorau o Gymru. Cydlynir y stondin gan saith sefydliad:

 • Cyngor Celfyddydau Cymru / Celfyddydau Rhyngwladol Cymru;
 • Cyngor Prydeinig Cymru;
 • Llenyddiaeth Ar Draws Ffiniau;
 • Llenyddiaeth Cymru;
 • Cyfnewidfa Lên Cymru;
 • Wales PEN Cymru;
 • Cyngor Llyfrau Cymru.

Yn ystod y ffair fe fyddwn yn cyfarfod cynrychiolwyr awduron, cyhoeddwyr, a chyfieithwyr gan hyrwyddo Silff Lyfrau 2018–2019, ein detholiad blynyddol o lyfrau a argymhellir gan y Gyfnewidfa ar gyfer cyfieithu dramor.
I drefnu cyfarfod gyda swyddog Grantiau Cyfieithu Cyfnewidfa Lên Cymru, yn ystod y ffair, cysylltwch gyda post@waleslitexchange.org

 

A Different Window onto the World: Indigenous Language Literature, Identity and Translation in Scotland, Wales and Europe
Dydd Mercher, 13 Mawrth, 11.30am – 12.30pm, Literary Translation Centre
With an increased interest in the distinctiveness of the home nations and new narratives emerging, this event will examine what linguistic diversity in literature looks like in parts of the UK and how it can offer different windows on the world.

Aelodau’r panel drafod fydd:

 • Elin Haf Gruffydd Jones (cadeirydd)
 • Albert Forns
 • Karmele Jaio Eiguren
 • Caryl Lewis
 • Aonghas MacNeacail

Rhagor o wybodaeth am y digwyddiad yma.

Deunydd perthynol

Lluniau

Y Diweddaraf