Y Gyfnewidfa Lên yn Ffair Lyfrau Llundain, 14-16 Mawrth 2017

Fe fydd Cyfnewidfa Lên Cymru yn teithio i Ffair Lyfrau Llundain, y farchnad ryngwladol ar gyfer trafod a gwerthu hawliau cyhoeddi a dosbarthu cynnwys ym maes print, teledu a ffilm. Eleni, Gwlad Pwyl yw canolbwynt y farchnad gyda’r bwriad o amlygu diwydiant cyhoeddi deinamig y wlad a chynyddu ymwybyddiaeth o’i thraddodiad llenyddol hir.

Fe fydd gan Y Gyfnewidfa bresenoldeb yn y Ganolfan Gyfieithu Llenyddol. Yn ystod y ffair fe fyddwn yn cyfarfod cynrychiolwyr awduron, cyhoeddwyr, a chyfieithwyr gan hyrwyddo Silff Lyfrau 2016 - 2017, ein detholiad blynyddol o lyfrau a argymhellir gan y Gyfnewidfa ar gyfer cyfieithu dramor.

I drefnu cyfarfod gyda Sharon Owen, swyddg Grantiau Cyfieithu Cyfnewidfa Lên Cymru, yn ystod y ffair, cysylltwch gyda post@waleslitexchange.org

 

Y Ganolfan Gyfieithu Llenyddol

Mae’r Ganolfan Gyfieithu Lenyddol wedi sefydlu ei hun bellach fel canolfan boblogaidd a llwyddiannus ar gyfer hyrwyddo a thynnu sylw at y gelfyddyd o gyfieithu llenyddol yn y DG a thramor. Gan ddod a chyfieithwyr, golygyddion, myfyrwyr ac awduron ynghyd mewn un gofod ceir cyfle gwych i rwydweithio, trafod a mynychu seminarau amrywiol ar gyfieithu llenyddol.

Dyma rai digwyddiadau o ddiddordeb:

Cyfieithu y tu hwnt i'r metropolis 
11:30 - 12:30
Dydd Mercher
Yn dilyn blwyddyn dymhestlog ym myd gwleidyddiaeth, a oes angen i ffuglen a'r cyfryngau sicrhau gwell cynrychiolaeth o leisiau a perspecif? 

Gyda:

  • Theodora Danek, English PEN (Cadeirydd)
  • Mary Ann Newman, Cyfieithydd Llenyddol;
  • Ra Page, Golygydd cyfres Darllen y Ddinas, Gwasg Comma;
  • a'r awdur o Gymru, Alys Conran.

International Literature Showcase yn cyflwyno: Llundain mewn Ieithoedd

10:00 - 11:00

Dylanwad Llundain ar awduron ac ysgrifennu gyda:

  • Vanni Bianconi;
  • Ifor ap Glyn;
  • Tom Chivers.

Lluniau

Y Diweddaraf