Cyfnewidfa Lên Cymru yn mynychu cyfarfod ENLIT

Fe fydd Elin Haf Gruffydd Jones yn mynychu cyfarfod o rwydwaith Ewropeaidd ar Gyfieithu Llenyddol gynhelir yn Frankfurt, Yr Almaen, ar 29 Mai 2019.  Mae’r rhwydwaith, sy’n cyfarfod ddwywaith y flwyddyn, yn rhoi cyfle i gyrff Ewropeaidd sy’n ariannu cyfieithiadau, megis Literature Ireland, FILI ac Extepare, i gyfarfod a thrafod arfer da.

Yn ystod y cyfarfod, fe fydd cyfle i wrando ar gyflwyniadau ar gyfnewid llenyddol a chyfieithu, syniadau ar gyfer ceisiadau Ewrop Greadigol yn ogystal chynllunio digwyddiad ar y cyd yn Ffair Lyfrau Frankfurt, a gynhelir fis Hydref.

Fe fydd Alexandra Büchler, Cyfarwyddwr ein chwaer sefydliad, Llenyddiaeth Ar Draws Ffiniau yno hefyd.

Y Diweddaraf