Cyfnewidfa Lên Cymru yn mynychu seremoni wobrwyo EUPL

Wythnos diwethaf, mynychodd Alexandra Büchler ac Elin Haf Gruffydd Jones y noson wobrwyo ar gyfer yr European Prize for Literature ym Mrwsel i gynrychioli'r Gyfnewidfa a’n chwaer sefydliad, Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau. Roedd y noson yn dathlu 14 o awduron, un awdur o bob un o’r gwledydd sydd yn cymryd rhan yn y wobr. Mae’r Wobr yn ceisio hybu amrywiaeth diwylliannol ac ieithyddol yn llenyddiaeth.

Yn ogystal i anerchiad anhygoel gan Sofi Oksanen, awdures o’r Ffindir, bu hefyd y cyfle i wrando ar yr awduron buddugol trafod eu gwaith. Fedrwch ddarllen detholiadau o’r gwaith buddugol yma: https://www.euprizeliterature.eu/winning-authors

Fe fydd un o’r enillwyr, Jan Carson o Iwerddon a enillodd gyda’i nofel The Fire Starters, yn cymryd rhan mewn un o’r paneli mae Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau wedi trefnu ar gyfer Ffair Lyfrau Frankfurt wythnos nesaf, sef ‘British Writers on Brexit’ am 1:30 yp yn y Weltempfang. Bydd yr awdur Patrick McGuinness a Bonnie Greer ar y panel hefyd gyda Alexandra Büchler.

Y Diweddaraf