Alison Leyland 2010

Mae cyfieithydd profesiynol a drodd ei llaw at ffuglen wedi ennill Her Gyfieithu 2010, a drefnwyd eleni ar y cyd rhwng Tŷ Cyfieithu Cymru ac Oxfam Cymru.

Mewn seremoni arbennig yn Nhŷ Newydd: Y Ganolfan Ysgrifennu Genedlaethol, cyhoeddwyd mai Alison Layland o Langynog yn Sir Fynwy oedd enillydd Her 2010.

Yn ystod y seremoni, a gynhaliwyd ar ddydd Sadwrn y 4ydd o Fedi, 2010, fel rhan o ddathliadau penblwydd 21 Tŷ Newydd, gwobrwywyd Alison gyda Ffon y Pencerdd 2010 gan Y Gweinidog Treftadaeth, Alun Ffred Jones AC.

Roedd Alison yn un o 36 ymgeisydd yn y gystadleuaeth i gyfieithu o'r Ffrangeg ddarn o stori fer, La folie était venue avec la pluie, gan yr awdur o Haiti, Yanick Lahens. Beirniaid y gystadleuaeth oedd yr awdur a'r cyfieithydd, Patrick McGuinness, a'r dramodydd a'r cyfieithydd, Gareth Miles.

Dywedodd Alison, sydd yn ennill ei bara menyn wrth gyfieithu, ei bod wrth ei bodd ond ar yr un pryd, wedi synnu iddi ennill, er ei bod hefyd yn ysgrifennu'n greadigol ei hun. Cafodd ei hatynnu at yr her oherwydd bod Haiti yn ganolog i'r darn, a chafodd ei hysbrydoli gan waith yr awdur: "Ychydig yr o'n i'n gwybod am Yanick Lahens cyn dechrau cyfieithu'r darn ond mae ei gwaith yn hyfryd - mae'n ysgrifennu am Haiti a'r problemau yno mewn modd mor uniongyrchol ac onest - mae yna awyrgylch arbennig i'w gwaith ac mae cymeriadau cryf ganddi. Mae cyfieithu llenyddiaeth yn rhoi cyfle i mi dreiddio i mewn i fydoedd a sefyllfaoedd anghyfarwydd." Wrth dderbyn ei gwobr dywedodd Alison y byddai hyn yn ei hysbrydoli i ganolbwyntio ar gyfieithu mwy o lenyddiaeth yn ei hamser sbâr.

Cyhoeddwyd enillydd y cyfieithiad i'r Gymraeg, Marged Haycock, yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Gwent 2010, fis Awst. Roedd dewis wrth gystadlu: cyfieithu o'r Ffrangeg i'r Gymraeg neu o'r Ffrangeg i'r Saesneg. Fel rhan o'r wobr, bydd Alison a Marged yn cael eu comisiynu i gyfieithu stori Yanick Lahens ar ei hyd ar gyfer eu cyhoeddi - un yn Saesneg ac un yn Gymraeg.

Mae Alison Leyland yn gyfieithydd proffesiynol. Bydd ei chyfieithiad i'r Saesneg o nofel gan Yanick Lahens, yr awdur o Haiti, yn cael ei chyhoeddi yn Ebrill 2013 gan wasg Seren.