Gwyneth Owen 2009

Cerdd gan drefnydd clwb darllen llyfrgell Pwllheli sydd wedi ennill yr Her Gyfieithu gyntaf a drefnwyd gan Dŷ Cyfieithu Cymru.

Roedd Gwyneth Owen yn un o 14 wnaeth ymgeisio ac chreu cyfieithiad Saesneg o gerdd Gymraeg Menna Elfyn, Dod i'w coed

Cyhoeddwyd ei henw mewn digwyddiad arbennig yng Ngŵyl y Gelli ar ddydd Mawrth y 26ain o Fai, 2009 - digwyddiad oedd hefyd yn cyhoeddi sefydlu Tŷ Cyfieithu Cymru.

Bydd Gwyneth - sydd yn ysgrifennydd Cylch Llenyddol Llŷn ac yn gyn athrawes Saesneg - yn derbyn dwy noson o wely a brecwast ar gyfer dau yn Nhŷ Newydd: Y Ganolfan Ysgrifennu Genedlaethol, yn Llanystumdwy, Gwynedd. 

"Mi ges dipyn o sioc wrth glywed fy mod wedi ennill y gystadleuaeth," meddai Gwyneth o Bwllheli, oedd yn gyfrifol yn 2003 am yr addasiad Saesneg o'r gyfrol, Llŷn gan Elfed Gruffydd. “Tydw i ddim yn gyfieithydd proffesiynol ond dwi wedi gwneud rhywfaint o waith cyfieithu. Clywais Menna Elfyn yn sôn am yr Her Gyfieithu ar y radio ac mi benderfynais roi cynnig arni."

Dywedodd Menna Elfyn - y mae ei gwaith wedi ei gyfieithu i dros 18 o ieithoedd - fod safon y cyfieithiadau a ddaeth i law yn uchel dros ben.

"Doedd hi ddim yn hawdd dod i benderfyniad oherwydd mi dderbyniwyd nifer o gerddi arbennig o dda, ond ro'n i'n chwilio am un oedd yn gweithio fel undod - cerdd oedd yn dal ysbryd y gerdd wreiddiol ac oedd yn dangos gallu yn y gelfyddyd o gyfieithu," meddai Menna.

Meddai Cyfarwyddwr Cyfnewidfa Lên Cymru, Sioned Puw Rowlands: “Mae'r gystadleuaeth yma wedi tynnu sylw at rai o'r sgiliau cyfieithu sydd ganddom yn barod yma yng Nghymru. Bydd y sgiliau hyn yn cael eu datblygu ymhellach gyda sefydlu Tŷ Cyfieithu Cymru, fydd hefyd yn cynnig cyrsiau a phreswyliadau ar gyfer awduron a chyfieithwyr rhyngwladol i gryfhau'r cyfnewid llenyddol rhwng Cymru a'r byd.' 

Dywedodd Cyfarwyddwr Tŷ Newydd, Sally Baker: Mae Tŷ Cyfieithu'n rhan o ymgyrch ehangach i hyrwyddo ymwybyddiaeth a mwynhâd o gyfieithu llenyddiaeth. Yma yn Nhŷ Newydd, rydym yn edrych ymlaen i groesawu ein hawdur rhyngwladol cyntaf yn yr hydref, fel rhan o'r bartneriaeth newydd a bydd y gweithdy cyfieithu cyntaf yn cael ei gynnal yma fis Rhagfyr 2009.