Hywel Griffiths 2011

Y bardd Hywel Griffiths oedd enillydd Her Tŷ Cyfieithu Cymru 2011.

Ei waith buddugol oedd cyfieithiad o'r Saesneg i'r Gymraeg o Old Bank Notes gan Lin Sagovsky.

Roedd Her Gyfieithu 2011 yn rhan o brosiect unigryw mewn partneriaeth gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru a'r grŵp awduron "26". Gwahoddwyd 26 cyfieithydd i gymryd rhan yn yr Her ochr yn ochr â 26 o awduron y gofynwyd iddynt ysgrifennu am un gwrthrych yn y Llyfrgell. Roedd rhaid i'r testunau gwreiddiol hyn - 13 mewn Cymraeg a 13 mewn Saesneg, fod yn 62 gair ar ei ben, a'r cyfieithiadau, yr un hyd.

Roedd darn gwreiddiol Lin Sagovsky yn ymateb i hen arian papur o fanc Aberystwyth a Thregaron, yn dwyn yr enw Banc y Ddafad Ddu, a sefydlwyd gan borthmyn yng Ngheredigion y ddeunawfed ganrif.

Mae Hywel yn un o feirdd ifanc mwyaf blaenllaw Cymru ac enillodd y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn 2008. Yn gynhrach eleni, fe'i dewiswyd i gymryd rhan mewn gweithdy Cadwyn Awduron Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a'r Cyngor Prydeinig, a drefnwyd gan Gyfnewidfa Lên Cymru, gan gael y cyfle i gydweithio gyda beirdd ar draws is-gyfandir India.

Bydd y cyfieithiadau a'r darnau gwreiddiol yn cael eu harddangos gyda'u trysorau perthnasol ar wefan 26 Trysor.

Bydd cyfrol yn cael ei chyhoeddi yn 2012, yn rhoi sylw nid yn unig i'r darnau ysgrifenedig a'r cyfieithiadau ond hefyd i'r 78 awdur wnaeth ymateb i'r trysorau yn Amgueddfa V&A, Amgueddfa Genedlaethol Yr Alban ac Amgueddfa Genedlaethol Gogledd Iwerddon. Bydd yn cael ei lansio yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar Fehefin y 12fed, 2012.

Mae Hywel Griffiths yn un o feirdd ifanc mwyaf blaenllaw Cymru, gan ennill y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol 2008.