Marged Haycock 2010

Mewn seremoni arbennig ar faes Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Gwent a'r Cymoedd cyhoeddwyd mai Marged Haycock fu'n fuddugol yn Her Tŷ Cyfieithu Cymru - Oxfam Cymru 2010. Roedd hi'n un o drideg chwech aeth ati i drosi darn o stori fer o'r Ffrangeg, La folie était venue avec la pluie, gan yr awdur o Haiti, Yanick Lahens.

Cyflwynwyd Marged â Ffon y Pencerdd 2010 gan y Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones AC, yn ystod y seremoni ym mhabell Prifysgol Aberystwyth ar faes y Brifwyl ar ddydd Iau, Awst y 5ed, 2010.

Roedd y testun gosod yn gyferbyniad llwyr i waith academaidd Marged Haycock sy'n arbenigo yn llenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol ond fe benderfynodd fynd ati i gystadlu am ei bod â diddordeb byw yn y sefyllfa yn Haiti ac am ei bod yn medru uniaethu â'r awdur gwreiddol - Yanick Lahens - sydd yn wraig ac yn academydd fel hithau.

Yr awdur a'r cyfieithydd, Patrick McGuiness, a'r dramodydd a'r llenor Gareth Miles oedd beirniaid yr Her ac wrth draddodi'r feirniadaeth dywedodd Gareth Miles fod safon y gystadleuaeth yn uchel iawn.

"Y cyfieithiad buddugol oedd wedi llwyddo orau i gyfuno cywirdeb ag adlewyrchiad o naws a synhwyrusrwydd y testun gwreiddiol. Cefais flas arbennig ar y stori."

Sefydlwyd yr Her Gyfieithu yn 2009 gan Dŷ Cyfieithu Cymru i hyrwyddo a dathlu'r cyfraniad gwerthfawr gan gyfieithwyr i'r gwaith o fynd â llenyddiaeth ar draws ffiniau. Partneriaeth yw Tŷ Cyfieithu Cymru rhwng Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Tŷ Newydd yn Llanystumdwy a Chyfnewidfa Lên Cymru. Dywedodd Cyfarwyddwr y Gyfnewidfa, Dr Sioned Puw Rowlands,

"Mae'r ymateb eleni wedi bod yn ardderchog. Roedd y testun yn un heriol a diddorol a mae'n amlwg fod hynny wedi sbarduno nifer o'r ymgeiswyr. Beth sy'n braf yw dod i wybod am gyfieithwyr talentog na wyddem ni ddim amdanynt o'r blaen."

Wrth dderbyn y wobr dywedodd Marged Haycock,

"Roedd y testun ddewiswyd ar gyfer yr Her yn ysbrydoledig. Roeddwn yn teimlo ei fod yn werth ei gyfieithu. Hyd yn oed cyn y daeargryn roedd Haiti yn wlad mor dlawd, wedi ei distrywio a mae Yanick Lahens yn llwyddo i gyfleu'r awyrgylch a'r ofn ymhlith y trigolion yno mor fanwl - mae ei gwaith yn wefreiddiol."

Bydd enillydd Saesneg yr Her yn cael ei gyhoeddi ar y 4ydd o Fedi, 2010 yn Nhŷ Newydd yn ystod gŵyl o ddigwyddiadau llenyddol i ddathlu 21 mlwyddiant Tŷ Newydd. Fel rhan o'r wobr bydd yr enillwyr yn cael comisiwn i gyfieithu stori Yanick Lahens ar ei hyd.