Sioned Huws (Llundain/Cymru)

Coreograffydd/awdur preswyl Tŷ Cyfieithu Cymru, Rhagfyr 2011

Mae Sioned Huws yn ddawnswraig a choreograffydd. Mae hi'n anelu i greu dawns sy'n herio a chyfuno gwahanol ffurfiau ar gelfyddyd. Mae'r gweithiau hyn yn adlewyrchu strwythur ffisegol realiti, gan gydnabod bod hynny bob amser yn dibynnu ar berson a gofod. Gweithiodd Sioned yn ystod ei phreswyliad gyda'r awdur a'r golygydd, Siân Melangell Dafydd, ar drosi prosiect Aomori yn eiriau. 

Mae Prosiect Aomori, a gychwynwyd yn 2008, yn cyfuno agweddau ymchwil a pherfformio. Mae wedi dwyn ynghyd artistiaid a pherfformwyr o Siapan, Cymru, Lloegr ac Ewrop. Bob blwyddyn, dychwela Sioned i eira Aomori. Agwedd ganolog o'r prosiect yw deuawd rhwng dawnsiwr ac artist, yn canolbwyntio ar y corff a sut mae'n ymgodymu gyda'i amgylchfyd. Mae ail-adrodd yn sylfaenol i'r broses. Ysbrydolwyd y gwaith gan aeafau digyfaddawd a stormydd eira parhaus gogledd Siapan.

Deunydd perthynol