Cyfieithu llenyddiaeth plant

Mae'r Gyfnewidfa Lên wrthi'n paratoi cwrs penwythnos ar gyfieithu creadigol sy'n rhoi sylw arbennig i gyfieithu llenyddiaeth plant.

Bydd y cwrs yn cael ei gynnal yn Nhŷ Newydd: Y Ganolfan Ysgrifennu Genedlaethol yn Llanystumdwy, 10-11 Mawrth, 2012.

Mae'r cwrs yn cael ei drefnu mewn partneriaeth â Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru a Thŷ Newydd fel rhan o raglen weithgaredd Tŷ Cyfieithu Cymru, gyda chefnogaeth Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Dros ddau ddiwrnod sydd yn sicr o fod yn ddifyr, bydd cyfle i fwynhau cyflwyniadau, trafodaethau a gwaith ymarferol yng nghwmni awduron rhyngwladol adnabyddus sydd yn ysgrifennu'n benodol ar gyfer plant. Yn ymuno â ni y bydd Sampurna Chattarji (Mumbai), Mererid Hopwood (Cymru), Jyrki Kiiskinen (Y Ffindir) a Gerɗur Kristný  (Gwlad yr Iâ). Byddant yn rhannu eu profiadau yn cyfieithu gwaith ei gilydd gyda mynychwyr y cwrs a bydd cyfle i gydweithio'n agos gyda phob un o'r awduron.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Sioned Puw Rowlands trwy'r ebost sioned@cyfnewidfalen.org.

Dyddiad cau ar gyfer cofrestru: 17eg o Chwefror, 2012.