Gweithdy Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol

Wythnos gyntaf Hydref eleni, bydd gweithdy cyfieithu'n cael ei gynnal gan y Gyfnewidfa Lên, fel rhan o Ŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Gogledd Cymru.

Mae'r ŵyl yn ffrwyth cydweithio rhwng Poetry Wales, Prifysgol Bangor a Thŷ Cyfieithu Cymru, ac yn cael ei harwain gan Zoë Skoulding, golygydd Poetry Wales. Bydd y gweithdy'n cael ei gynnal yn Nhŷ Newydd ac yn cael ei arwain gan Gyfarwyddwr y Gyfnewidfa, Sioned Puw Rowlands. Bydd perfformiad amlieithog yn cael ei gynnal yng Ngaleri Penrallt, Machynlleth, ar nos Iau'r 4ydd o Hydref, 2012.

Yr awduron sydd wedi eu gwahodd i ymuno yn y gweithdy yw Cia Rinne (Sweden/Ffindir/Yr Almaen), Morten Søndergaard, curadur Wordpharmacy o Ddenmarc, Anja Utler o'r Almaen, Twm Morys a Samantha Wynne-Rhydderch o Gymru. Mae gwybodaeth am y beirdd yn ein hadran awduron.

Deunydd perthynol