Gweithdy cyfieithu gyda bardd o Giwba

I gyd-fynd â lansio Her Gyfieithu 2013, byddwn yn cynnal gweithdy cyfieithu barddoniaeth mewn partneriaeth â Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru fis Mehefin.

Arweinwyr y gweithdy fydd y bardd o Giwba, Víctor Rodríguez Núñez, ei gyfieithydd i'r Saesneg, Katherine Hedeen, a Ned Thomas. Bydd Víctor yn defnyddio’i farddoniaeth ei hun, yn yr iaith Sbaeneg, fel sail i’r gweithdy a bydd digon o gyfle i’r cyfranogwyr drafod beth sy'n digwydd wrth i farddoniaeth deithio ar draws ffiniau ieithyddol.

Nid yw gwybodaeth o’r iaith Sbaeneg yn hanfodol. Caiff y gweithdy ei gynnal drwy gyfrwng y Saesneg ond y bwriad yw cyfieithu i’r Gymraeg yn ogystal â’r Saesneg.

“Bydd y gweithdy yn cynnig blas ar yr hwyl yn ogystal â’r maglau wrth gyfieithu barddoniaeth,” meddai Sioned Puw Rowlands ar ran Tŷ Cyfieithu Cymru, a sefydlwyd gan y Gyfnewidfa Lên yn 2009 i hyrwyddo cyfieithu creadigol yng Nghymru.

Yr Her Gyfieithu

Caiff Her Gyfieithu 2013 Tŷ Cyfieithu Cymru ei lansio brynhawn dydd Sadwrn, 22 Mehefin, yn Nhŷ Newydd Llanystumdwy.

Yr her eleni fydd cyfieithu cerdd gan Víctor Rodríguez Núñez naill ai i’r Gymraeg neu i’r Saesneg. Mae Víctor ar hyn o bryd yng Nghymru fel cyfieithydd preswyl Tŷ Cyfieithu a bydd yn cyhoeddi ac yn darllen y gerdd sydd wedi’i dewis ar gyfer y gystadleuaeth yn ystod y lansiad. Y beirniad yw’r llenor Ned Thomas.

Am fwy o wybodaeth, cysyllter â Sally Baker ar 01766 523 552.

Deunydd perthynol