Víctor Rodríguez Núñez (Ciwba) & Katherine Hedeen (UD) ⟶ Cymru

Cyfieithwyr preswyl Tŷ Cyfieithu Mai-Mehefin 2013

Cafodd Víctor Rodríguez Núñez ei eni yn Havana, Ciwba yn 1955. Yn fardd, beirniad a golygydd, mae wedi cyhoeddi dros ddeunaw cyfrol o farddoniaeth, ac wedi derbyn gwobrau rhyngwladol niferus amdanynt. Mae'n cydweithio ar hyn o bryd ar flodeugerdd o farddoniaeth o Gymru wedi ei chyfieithu i'r Sbaeneg ar gyfer marchnad De America, hynny gyda'r cyfieithydd, golygydd a'r ysgolhaig, Katherine Hedeen. Croesawyd y ddau fel cyfieithwyr preswyl Tŷ Cyfieithu Cymru ym mis Mawrth 2012, pan gawsant gyfle i gyfarfod â rhai o feirdd a golygyddion Cymru tra'n ymchwilio i'r flodeugerdd.

Maent yn dychwelyd yn hwyrach y gwanwyn hwn i gwblhau'r gwaith ar y flodeugerdd cyn iddi gael ei chyhoeddi am y tro cyntaf gan wasg La Cabra yn Mecsico. Byddant yn cynnal gweithdy cyfieithu barddoniaeth yn ystod eu preswyliad, ar y cyd â Ned Thomas, pan fydd cyfle i ymarfer a myfyrio ar gyfieithu barddoniaeth Ciwba i'r Gymraeg a'r Saesneg.

Cerdd gan Víctor fydd dan sylw ar gyfer Her Gyfieithu 2013 eleni hefyd, gyda'r enillydd i'w wobrwyo gyda'r ffon farddol yn yr Eisteddfod Genedlaethol fis Awst.

Deunydd perthynol