Her Gyfieithu Oxfam Cymru 2010

Oxfam Cymru Translation Challenge 2010

Ar faes Gŵyl y Gelli 2010 fe lansiodd Tŷ Cyfieithu Cymru ei Her Gyfieithu ddiweddaraf. 

Detholiad o stori fer gan awdur o Haiti, Yanick Lahens, yw testun y gystadleuaeth eleni sy’n cael ei threfnu mewn cydweithrediad ag Oxfam Cymru.

Daw’r darn sydd i’w gyfieithu o’r stori o Haiti La folie était venue avec la pluie a ysgrifenwyd yn wreiddiol yn Ffrangeg: yr her yw cyfieithu’r darn i’r Gymraeg neu i’r Saesneg.

Y gobaith oedd y byddai Lahens yn medru mynychu’r lawnsiad i siarad am ei gwaith ond oherwydd trafferthion fisa ni chaniatawyd mynediad iddi i Brydain. Cafwyd cyflwyniad i waith yr awdur a llenyddiaeth y Caribî gan Ned Thomas o Sefydliad Mercator.

Soniodd Julian Rosser o Oxfam Cymru am bwysigrwydd cyfnewid llenyddiaeth a diwylliant gyda gwledydd sy’n datblygu yn arbennig yn achos Haiti sydd wedi dioddef cymaint yn sgil y daergryn yno fis Ionawr 2010.

Beirniaid Her Gyfieithu 2010 yw Patrick McGuinness a Gareth Miles ac fe fydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi mewn derbyniad arbennig gan Dŷ Cyfieithu Cymru ac Oxfam Cymru ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nglyn Ebwy.

Y Gweinidog Treftadaeth, Alun Ffred Jones, fydd yn cyflwyno’r wobr i’r cyfieithydd buddugol ar Stondin Prifysgol Aberystwyth am 11.00 fore Iau 5 Awst 2010.

Mae’r bardd a’r cyfieithydd Patrick McGuinness yn Athro Ffrangeg a Llenyddiaeth Gymharol ym Mhrifysgol Rhydychen. Fe’i urddwyd fel Chevalier dans l’ordre des palmes académiques gan Lywodraeth Ffrainc. Mae Gareth Miles yn nofelydd, dramodydd a sgriptiwr teledu, ac yn adnabyddus am ei gyfieithiadau i’r Gymraeg o lenyddiaeth Sbaeneg, Ffrangeg a Saesneg. Y Proffwyd a’i Ddwy Jesebel yw ei chweched nofel ac enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn 2008.

Ganwyd yr awdur Yanick Lahens ym mhrifddinas Haiti, Port-au-Prince, ym 1953 lle mae hi’n dal i fyw hyd heddiw. Cyhoeddwyd ei chasgliad cyntaf o straeon byrion Tante Résia et les Dieux ym 1994 ac ers hynny mae hi wedi parahau i ysgrifennu ac i gyhoeddi ei gwaith yn Haiti, Ffrainc a’r Almaen. Daw’r stori ar gyfer y gystadleuaeth hon allan o’i thrydydd casgliad o straeon byrion sy’n dwyn yr un enw a’r stori fer La folie était venue avec la pluie.

Fe fydd yr enillydd yn derbyn Ffon Farddol yr Her Gyfieithu, dwy noson yn Nhŷ Newydd yn ogystal â chomisiwn i gyfieithu’r stori yn ei chyfanrwydd.

Y dyddiad cau ar gyfer y gystadleuaeth yw hanner nos 16eg Gorffennaf 2010.

 

Y Diweddaraf