Pam fy mod i’n cyfieithu llenyddiaeth o’r Gymraeg i’r Almaeneg?

Why do I translate Welsh-language literature into German?

"Yn gyntaf, am fy mod i’n teimlo bod llais penodol yma, neu’n hytrach, amrediad eang o leisiau amrywiol – sydd mewn perthynas ag amser a lle, dim ond i’w clywed drwy gyfrwng y Gymraeg. (Profais hyn am y tro cyntaf, dros ugain mlynedd yn ôl, wrth ddarllen straeon byrion Kate Roberts). 

Yn ail, am na fyddai Ewrop yn gyflawn heb y lleisiau hyn o Gymru a rhanbarthau ieithyddol llai.  Er bod cymaint mwy o wybodaeth ar flaen ein bysedd na chenedlaethau’r gorffennol, mae Ewrop a’r byd yn dueddol o gael ei reoli gan lai a llai o “ieithoedd mawr”, tra bod “grymoedd di-enw'r farchnad” yn sicrhau ein bod ni’n talu sylw i amrediad cul o brofiadau dynol ryw.

Ar ddamwain y deuthum i ymhél â’r iaith Gymraeg a’i llenyddiaeth a theimlo cyfrifoldeb (a gorfoledd) wrth ddod i ddysgu a darllen mwy, a chyfathrebu gyda darllenwyr fy mamiaith yr hyn rwyf wedi ei ddarganfod. Er, cofier, deuthum ati'n hwyr, ac rwyf yn weithiwr araf."

Yr Athro Wolfgang Schamoni

Gellwch ddarllen mwy am Yr Athro Wolfgang Schamoni yma.

Deunydd perthynol

Lluniau

Y Diweddaraf