Cyfieithu

Cyfieithu sydd wrth wraidd ein holl weithgaredd.

Mae'n Cwpwrdd Llyfrau yn rhoi sylw i ddetholiad y Gyfnewidfa o blith cyfrolau llenyddol diweddaraf Cymru. Yn ein hadran ar gyfieithiadau, cewch ddarganfod beth sydd eisoes wedi ei gyfieithu a'i gyhoeddi dros y byd. Rydym hefyd yn cefnogi cyhoeddwyr tramor gyda chronfa grantiau cyfieithu ac yn gweithio gydag awduron a chyfieithwyr mewn gweithdai cyfieithu. 

Mae'r delweddau yn y carwsél oll yn gysylltiedig ậ'n gweithgaredd. 

 

Y Diweddaraf