Cyfieithu

Cyfieithu sydd wrth wraidd ein holl weithgaredd.

Mae'n Cwpwrdd Llyfrau yn rhoi sylw i ddetholiad y Gyfnewidfa o blith cyfrolau llenyddol diweddaraf Cymru. Yn ein hadran ar gyfieithiadau, cewch ddarganfod beth sydd eisoes wedi ei gyfieithu a'i gyhoeddi dros y byd. Rydym hefyd yn cefnogi cyhoeddwyr tramor gyda chronfa grantiau cyfieithu ac yn gweithio gydag awduron a chyfieithwyr mewn gweithdai cyfieithu. Rydym wrthi'n datblygu adran E-weithdy ar y wefan - fe fydd maes o law yn galluogi awduron a chyfieithwyr i gydweithio arlein mewn awyrgylch gweithdy cyfieithu rhithiol.

Mae'r delweddau yn y carwsél oll yn gysylltiedig ậ'n gweithgaredd. 

 

Y Diweddaraf