E-weithdy

Crewyd TLHUB gan Gymdeithas Ewropeaidd yr Awduron ar ffurf platfform digidol sy'n hwyluso cyfnewid a datblygu ymwybyddiaeth o destunau yn eu hieithoedd gwreiddiol ac wedi eu cyfieithu.

Gellir ffurfio tîm cyfieithu trwy wahodd cyd-olygyddion a chyd-gyfieithwyr i weithio gyda'i gilydd rhwng cynifer o ieithoedd ag y dymunir. Gellir arbed y ddeialog greadigol sydd ar waith wrth i awdur a chyfieithydd gydweithio ac wrth i destunau ddatblygu.

Mae TLHUB yn rhwydwaith sydd yn tynnu ynghyd awduron, cyfieithwyr, asiantwyr, preswyliadau, darllenwyr, grwpiau llenyddol a mwy. Mae'r platfform yn cynnig darpariaeth cyfosod darnau o destun a chydweithio arlein cymhleth (cynnal a rheoli fersiwn benodol, sylwadau a diweddariadau ar rannau penodol ac ati).

Cymuned annibynnol ydi hi, nid er budd elw, sydd yn rhoi'r cyfle i gyfnewid geiriau a syniadau tra'n parchu cyfraith hawlfraint a gwarchod testun.

Gellir ymuno â'r gymuned trwy wefan y rhwydwaith, tlhub.org

Y Diweddaraf