Gweithdai

Mae'r Gyfnewidfa yn gyson yn arwain a threfnu gweithdai cyfieithu

Rydym yn cynnal nifer o weithdai cyfieithu gyda'n chwaer sefydliad, Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau. Credwn fod gweithdai cyfieithu yn chwarae rhan bwysig mewn hyfforddiant cyfieithwyr a datblygu cyfieithwyr llenyddol yng Nghymru.

 

Llun o'r gweithdy cyfieithu barddoniaeth yng Nghanolfan Arad Goch yn Aberystwyth gyda'r beirdd Zoë Skoulding a Samira Negrouche (Medi 2019).

Deunydd perthynol

Gweithdy cyfieithu gyda bardd o Giwba

I gyd-fynd â lansio Her Gyfieithu 2013, byddwn yn cynnal gweithdy cyfieithu barddoniaeth mewn partneriaeth â Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru fis Mehefin.

Arweinwyr y gweithdy fydd y bardd o Giwba, Víctor Rodríguez Núñez, ei gyfieithydd i'r Saesneg, Katherine Hedeen, a Ned Thomas. ...mwy

Kathryn Gray at a translation workshop in Tagore’s Santiniketan, West Bengal

Kathryn Gray writes on her return from a Literature Across Frontiers translation workshop in Santiniketan, popularly known today as a university town, a hundred miles to the north of Kolkata. Santiniketan was originally an ashram built by Debendranath Tagore, where anyone, ...mwy