Tŷ Cyfieithu Cymru

Rhaglen o weithgaredd yw Tŷ Cyfieithu Cymru sydd yn rhoi sylw i gyfieithu creadigol fel celfyddyd yng Nghymru. Sefydlwyd y fenter pan ffurfiodd Cyfnewidfa Lên Cymru bartneriaeth â Thŷ Newydd: Y Ganolfan Ysgrifennu Genedlaethol (bellach yn rhan o Lenyddiaeth Cymru) - hynny er mwyn creu mwy o gyfleoedd ar gyfer awduron a chyfieithwyr o dramor i dreulio cyfnodau yn ymchwilio ac ysgrifennu, ac yn dod i adnabod y byd llenyddol yng Nghymru.

Mae Tŷ Cyfieithu yn galluogi awduron, cyfieithwyr, cyhoeddwyr a chynulleidfaoedd yng Nghymru i ddarganfod bydoedd llenyddol newydd ar stepen y drws. Yn ogystal â phreswyliadau a gweithdai, bob blwyddyn, cynhelir yr Her Gyfieithu - mae enillydd yr Her yn cael ei h/anrhydeddu â Ffon Farddol yn yr Eisteddfod Genedlaethol.


 

Y Diweddaraf