Gweinyddir Tŷ Cyfieithu Cymru gan Gyfnewidfa Lên Cymru, sydd â'i chartref yn Sefydliad Mercator, Prifysgol Aberystwyth. Mae'r rhaglen weithgaredd yn cael ei datblygu ar y cyd gan Sally Baker o Dŷ Newydd a Sioned Puw Rowlands o Gyfnewidfa Lên Cymru.

Y Tîm

Sally Baker

Penaeth Datblygu Rhyngwladol, Llenyddiaeth Cymru

sally@llenyddiaethcymru.org

T +44 (0)1766 522 811

Dr Sioned Puw Rowlands

Cyfarwyddwr, Cyfnewidfa Lên Cymru

sioned@cyfnewidfalen.org

T +44 (0)1970 622 544

Y Diweddaraf