Gweithgaredd

Mae rhaglen weithgaredd Tŷ Cyfieithu yn cynnwys preswyliadau ar gyfer awduron a chyfieithwyr, gweithdai cyfieithu a'r Her Gyfieithu flynyddol. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau i'n rhaglen breswyliadau ar gyfer Ionawr 2014 yw'r 25ain o Dachwedd, 2013. Ceir mwy o wybodaeth yma. Ceir lluniau o breswyliadau Ionawr 2013 yma.

Y Diweddaraf