Prosiectau

Dewch yn ôl i ddarganfod mwy am brosiectau Tŷ Cyfieithu Cymru yma. 

Yr Her Gyfieithu

Sefydlwyd yr Her Gyfieithu yn 2009 gan Dŷ Cyfieithu Cymru i hyrwyddo a dathlu cyfraniad allweddol cyfieithwyr wrth fynd â llenyddiaeth ar draws ffiniau, ac i dynnu sylw at gyfieithu llenyddol fel un o’r celfyddydau creadigol.

Mwy am yr Her Gyfieithu yma.

Prosiect Aomori

Mae Prosiect Aomori, ar fynd ers 2008, yn cyfuno perfformio ac ymchwil. Mae dawnswyr, cerddorion a chantorion o ogledd Siapan, Cymru, Prydain ac Ewrop wedi cyfrannu at y prosiect. Yn ystod ei prheswyliad fis Rhagfyr 2011, rhoddodd Tŷ Cyfieithu Cymru y cyfle i'r coreograffydd Sioned Huws gydweithio gyda'r awdur a'r golygydd, Siân Melangell Dafydd ar gyfleu'r prosiect ar ffurf geiriau ar gyfer cyhoeddiad amlieithog.

Mae'r cydweithio rhwng Sioned Huws a'r ddawnswraig Reina Kimura (a ddaeth am y tro cyntaf i ganolfan Chapter,  Caerdydd gyda'r prosiect Aomori yn 2008) yn parhau.

Mae Aomori yn ardal Tsugaru, ym mhen mwyaf gogleddol ynys Honshu, Siapan, ac yn dygymod â gaeafau artig. Mae'r cawodydd eira yno yn ddidrugaredd, a'r corff yn gorfod addasu i'r amgylchiadau.