Preswyliadau

Ceir gwybodaeth yn y rhan hon o'r wefan am awduron a chyfieithwyr preswyl Tŷ Cyfieithu - boed yng Nghymru neu dramor. Ceir gwybodaeth am ein galwad ddiweddaraf ar gyfer preswyliadau byr i'w cynnal fis Ionawr 2014 yn y fan hon. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw'r 25ain o Dachwedd, 2013.

Jure Jakob (Slofenia ⇾ Cymru)

Bardd preswyl Tŷ Cyfieithu Mehefin-Gorffennaf 2013

Jure Jakob fydd ein bardd preswyl fis Mehefin-Gorffennaf 2013. Bydd yn ymuno â Víctor Rodríguez-Núñez, y bardd a'r cyfieithydd o Giwba, a'r golygydd a'r cyfieithydd, Katherine Hedeen o'r Unol Daleithiau. Byddant yn perfformio gyda'r ...mwy

Víctor Rodríguez Núñez (Ciwba) & Katherine Hedeen (UD) ⟶ Cymru

Cyfieithwyr preswyl Tŷ Cyfieithu Mai-Mehefin 2013

Cafodd Víctor Rodríguez Núñez ei eni yn Havana, Ciwba yn 1955. Yn fardd, beirniad a golygydd, mae wedi cyhoeddi dros ddeunaw cyfrol o farddoniaeth, ac wedi derbyn gwobrau rhyngwladol niferus amdanynt. Mae'n cydweithio ar hyn o ...mwy

Awduron a chyfieithwyr rhyngwladol yn preswylio yn Nhŷ Newydd

Fis Ionawr, bydd saith o awduron a chyfieithwyr tramor yn cael eu croesawu i Dŷ Newydd: Y Ganolfan Ysgrifennu Genedlaethol. Maent bob un wedi ennill cyfnod preswyl Tŷ Cyfieithu Cymru a gefnogir gan Lenyddiaeth Cymru. Yn ystod eu cyfnod preswyl mi fydd y cyfieithwyr yn cyfarfod yr ...mwy

Christopher Meredith (Cymru⇾Slofenia)

Awdur preswyl Tŷ Cyfieithu Cymru-HALMA gyda chyhoeddwyr Goga, Slofenia, yn ystod Ionawr-Chwefror 2013

Mae Christopher Meredith yn treulio ail ran ei breswyliad Tŷ Cyfieithu//HALMA yn Novo Mesto, Slofenia. Byddwn yn cyhoeddi yma ei ysgrifau wrth i ni eu derbyn ganddo o Slofenia. ...mwy

Christopher Meredith (Cymru⇾Y Ffindir)

Awdur Preswyl Tŷ Cyfieithu/HALMA yn Nhŷ Awduron Jyväskylä, Y Ffindir, yn ystod Hydref-Tachwedd 2012

Mae Christopher Meredith yn treulio rhan gyntaf ei breswyliad yn Nhŷ Awduron Jyväskylä, Y Ffindir. Byddwn yn cyhoeddi yma ei nodiadau o'r Ffindir wrth i ni eu derbyn. Gwnaethpwyd ...mwy