Preswyliadau

Ceir gwybodaeth yn y rhan hon o'r wefan am awduron a chyfieithwyr preswyl Tŷ Cyfieithu - boed yng Nghymru neu dramor. Ceir gwybodaeth am ein galwad ddiweddaraf ar gyfer preswyliadau byr i'w cynnal fis Ionawr 2014 yn y fan hon. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw'r 25ain o Dachwedd, 2013.

Morten Søkilde (Copenhagen⇾Cymru)

Awdur preswyl Tŷ Cyfieithu Cymru/HALMA, Rhagfyr 2009

Ein hawdur preswyl cyntaf oedd y bardd o Ddenmarc, Morten Søkilde. Gweithiodd gyda'r bardd a'r cyfieithydd John Barnie ar gyfieithu ei waith i'r Saesneg yn ystod ei breswyliad. Cyhoeddwyd ffrwyth y cydweithio hwn yn Poetry ...mwy