Preswyliadau

Ceir gwybodaeth yn y rhan hon o'r wefan am awduron a chyfieithwyr preswyl Tŷ Cyfieithu - boed yng Nghymru neu dramor. Ceir gwybodaeth am ein galwad ddiweddaraf ar gyfer preswyliadau byr i'w cynnal fis Ionawr 2014 yn y fan hon. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw'r 25ain o Dachwedd, 2013.

Harry Salmenniemi (Y Ffindir⇾Cymru)

Awdur preswyl Tŷ Cyfieithu Cymru/HALMA, Tachwedd/Rhagfyr 2012.

Awdur preswyl Tŷ Cyfieithu Cymru/HALMA yn Nhachwedd/Rhagfyr 2012 fydd Harry Salmenniemi. Cafodd ei eni yn 1983 yn Jyväskylä, Y Ffindir, ac astudiodd Athroniaeth a Gwleidyddiaeth ym mhrifysgolion Helsinki, Rhufain a ...mwy

Jim Perrin (Cymru⇾Ffrainc)

Awdur preswyl Tŷ Cyfieithu Cymru yn y Maison des écrivains étrangers et des traducteurs, Saint-Nazaire, 2011.

Mae Jim Perrin yn cael ei ystyried yn un o'r awduron mwyaf blaenllaw ym maes dringo. Cafodd ei eni ym Manceinion ac mae wedi treulio dros ddeugain mlynedd yn byw yng ...mwy

Víctor Rodríguez Núñez (Ciwba) & Katherine Hedeen (UD)

Tîm cyfieithwyr preswyl Tŷ Cyfieithu Cymru, Mawrth 2012.

Cafodd Víctor Rodríguez Núñez ei eni yn Havana, Ciwba yn 1955. Yn fardd, beirniad a golygydd, mae wedi cyhoeddi dros ddeunaw cyfrol o farddoniaeth, ac wedi derbyn gwobrau rhyngwladol niferus amdanynt. Mae'n cydweithio ar ...mwy

Maruša Krese (Ljubljana/Berlin⇾Cymru)

Awdur preswyl Tŷ Cyfieithu Cymru/HALMA, Ionawr 2012

Maruša Krese, yr awdur o Slofenia sydd bellach yn byw yn Berlin, oedd ein hawdur preswyl yn Ionawr 2012. Yn ystod ei phreswyliad, gweithiodd Maruša gyda Menna Wyn o Brifysgol Bangor, ar gyfieithu Vsi Moji Božiči (Mladinska ...mwy

Sioned Huws (Llundain/Cymru)

Coreograffydd/awdur preswyl Tŷ Cyfieithu Cymru, Rhagfyr 2011

Mae Sioned Huws yn ddawnswraig a choreograffydd. Mae hi'n anelu i greu dawns sy'n herio a chyfuno gwahanol ffurfiau ar gelfyddyd. Mae'r gweithiau hyn yn adlewyrchu strwythur ffisegol realiti, gan gydnabod bod hynny bob ...mwy