Yr Her Gyfieithu

Sefydlwyd yr Her Gyfieithu gan Dŷ Cyfieithu Cymru yn 2009 i hyrwyddo a dathlu cyfraniad hanfodol cyfieithwyr wrth allugoi llenyddiaeth i deithio ar draws ffiniau, ac i dynnu sylw at gyfieithu llenyddol fel un o'r celfyddydau creadigol. 

Deunydd perthynol