Gweithdai

Mae Tŷ Cyfieithu Cymru yn rhoi llwyfan cyson i weithdai cyfieithu. Un o'r gweithdai hynny yw'r penwythnos a drefnir bob dwy flynedd gan y Gyfnewidfa Lên mewn partneriaeth â Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru - i'r rhai sydd â diddordeb mewn cyfieithu llenyddol yng Nghymru. Y gweithdy diweddaraf yng nghalendr Tŷ Cyfieithu oedd gweithdy a gafodd ei arwain gan y Gyfnewidfa Lên yn yr wythnos sy'n arwain at Ŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Gogledd Cymru fis Hydref diwethaf.

Gweithdy cyfieithu gyda bardd o Giwba

I gyd-fynd â lansio Her Gyfieithu 2013, byddwn yn cynnal gweithdy cyfieithu barddoniaeth mewn partneriaeth â Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru fis Mehefin.

Arweinwyr y gweithdy fydd y bardd o Giwba, Víctor Rodríguez Núñez, ei gyfieithydd i'r Saesneg, Katherine Hedeen, a Ned Thomas. Bydd ...mwy

Paul Henry reflecting on a multilingual workshop

Paul Henry worked with Twm Morys, Cia Rinne and Anja Utler during the first week of October, at a multilingual workshop held at Tŷ Newydd. The workshop was facilitated by Wales Literature Exchange as part of the North Wales International Poetry Festival. The festival was created ...mwy

Gweithdy Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol

Wythnos gyntaf Hydref eleni, bydd gweithdy cyfieithu'n cael ei gynnal gan y Gyfnewidfa Lên, fel rhan o Ŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Gogledd Cymru.

Mae'r ŵyl yn ffrwyth cydweithio rhwng Poetry Wales, Prifysgol Bangor a Thŷ Cyfieithu Cymru, ac yn cael ei harwain gan Zoë Skoulding, ...mwy

Cyfieithu llenyddiaeth plant

Mae'r Gyfnewidfa Lên wrthi'n paratoi cwrs penwythnos ar gyfieithu creadigol sy'n rhoi sylw arbennig i gyfieithu llenyddiaeth plant.

Bydd y cwrs yn cael ei gynnal yn Nhŷ Newydd: Y Ganolfan Ysgrifennu Genedlaethol yn Llanystumdwy, 10-11 Mawrth, 2012.

Mae'r cwrs yn cael ei drefnu ...mwy