Newyddion

By translating a text we open a new world to others

Wrth gyfieithu llenyddiaeth agorwn ddrws ar fyd arall

Ym mis Ionawr 2014 ymunodd Marta Klonowska â chyfieithwyr o’r Almaen, Catalwnia, India a Rwmania ar gyfer preswyliad Schwob a drefnwyd gan y Gyfnewidfa Lên lle canolbwyntiwyd ar gyfieithu clasuron modern Cymreig.

"I mi cyfieithu llenyddol yw un o’r ffyrdd gorau o ddod i ddeall ...mwy

Emilia Ivancu ar ei phreswyliad fis Ionawr

Dechreuodd fy antur gyda llenyddiaeth Cymru a map - pan ddarllenais gerddi R.S. Thomas am y tro cyntaf, doeddwn i ddim wedi gweld Cymru.  Doedd Enlli yn ddim ond dotyn bach.  Bryd hynny, roedd barddoniaeth R.S. Thomas yn ymddangos mor anghyffyrddadwy ond eto’n cyffroi. 

Yn ystod ...mwy

Pam fy mod i’n cyfieithu llenyddiaeth o’r Gymraeg i’r Almaeneg?

"Yn gyntaf, am fy mod i’n teimlo bod llais penodol yma, neu’n hytrach, amrediad eang o leisiau amrywiol – sydd mewn perthynas ag amser a lle, dim ond i’w clywed drwy gyfrwng y Gymraeg. (Profais hyn am y tro cyntaf, dros ugain mlynedd yn ôl, wrth ddarllen straeon byrion Kate ...mwy

R. S. Thomas: A Turbulent Priest by M. Wynn Thomas

As we are grappling with translating R. S. Thomas into Catalan, Polish, Romanian and Tamil this month at Tŷ Newydd: National Writers' Centre, here is a short article on R. S. Thomas by Prof. M. Wynn Thomas : 'A Turbulent Priest'

The article was first published in New Welsh ...mwy

Cyfieithu clasuron Cymru yn Nhŷ Newydd

Wrth groesawu’r flwyddyn newydd, braf hefyd yw croesawu pump o awduron a chyfieithwyr tramor i Dŷ Newydd: Y Ganolfan Ysgrifennu Genedlaethol fel rhan o brosiect Schwob a ariannir gan yr Undeb Ewropeaidd.

Bydd Emilia Ivancu, Jaume Subirana, a Yuvan ill tri yn gweithio ar ...mwy