< Back to Postcards

Postcard from Poland

Writer and poet Llŷr Gwyn Lewis, has been selected as on of the Ten New Voices for 2017.  Read his postcard from Stacja Literatura 22 in Poland, organised by Biuro Literackie. 

‘Mes evolucionejam atpakal’, medd llinell o gerdd un o feirdd Latfia y ces gyfarfod â nhw yn Riga. A sut mae cyfieithu hynny? ‘Rydan ni’n esblygu am ‘nôl’, efallai. Ar y cyfryngau gartref dyma nhw’n dangos clipiau o Gymry ifanc yn credu mai ‘esblygu am ‘nôl’ ydy ystyr y gair ‘devolution’. Ydyn nhw’n nes at y gwir nag a wyddan nhw? Yng Ngwlad Pwyl mae’r ŵyl yn llawn ebychiadau o bryder am y naid tua’r dde mae’r wlad wrthi’n ei chymryd – camau enbyd am ‘nôl, mi feddyliech. A Jacob Rees-Mogg yn llenwi’n sgriniau ninnau gartref, yn atsain o gam i’r un cyfeiriad. Diolch byth felly am y gornel hon o’r wlad, yn Stronie Śląskie, lle daw beirdd ac anarchwyr ynghyd i drafod llên, a ffyrdd o newid pethau, ac yfed llaeth mwnci merwinol o gryf; diolch byth am Riga, lle mae’r wlad yn ifanc ac eto’n hen, yn hyderus ynddi’i hun a’i chelfyddyd, ac yn mynnu siarad ei hiaith ei hun; am gael cyfarfod yr Albanwyr sy’n ddyfeisgar o hyd yn eu ffyrdd o wneud i bethau ddigwydd – a diolch am gael dod nôl i Gymru a’r syniadau hyn i gyd yn berwi yn fy mhen, ugain mlynedd ar ôl i ninnau esblygu, ryw chydig gamau, yn ein blaenau.

Llŷr Gwyn Lewis

Latest News