Perëndimi: Një udhëtim nëpër peizazhet e humbjes

original title:West: A Journey Through The Landscapes of Loss
Publisher: Shkupi (2016)
Author :Perrin, Jim
Trans:Taçe, Durim
Language:Albanian
Country:Albania

Latest News