Thatësia e gjatë

original title:The Long Dry
Publisher: Ombra (2016)
Author :Jones, Cynan
Trans:Erebara, Rudi
Language:Albanian
Country:Albania

Latest News