News

International Translation Day 2013

Presented by Free Word, English PEN and the British Library in association with the British Centre for Literary Translation, the Translators' Association, Literature Across Frontiers and Wales Literature Exchange. International Translation Day is supported by Bloomberg and the ...more

Gwobrwyo Her Gyfieithu 2013

Anrhegwyd Ffon Farddol a gerfiwyd gan Elis Gwyn i'r Prifardd Mererid Hopwood ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych Ddydd Mawrth y 6ed o Awst. Yr her eleni oedd cyfieithu o'r Sbaeneg i'r Gymraeg dair cerdd gan y bardd o Giwba, Victor Rodriguez Nunez.

Mae Mererid eisoes ...more

Translation Challenge 2013 at the Eisteddfod

Dowch yn llu fore Mawrth y 6ed o Awst i babell Prifysgol Aberystwyth yn yr Eisteddfod Genedlaethol, Dinbych. Byddwn yn gwobrwyo enillydd Cymraeg Her Gyfieithu 2013 gyda ffon farddol wedi ei cherfio'n arbennig o ddarn o goedyn o ardal Llanystumdwy gan Elis Gwyn. Bydd y gwobrwyo'n ...more

Translation Challenge 2013

On Saturday the 22nd of June at Tŷ Newydd Cuban poet Víctor Rodríguez Núñez was filmed reading three poems. Our Translation Challenge for 2013 is to translate these three poems into Welsh or English. 

The Welsh-language and English-language winners will be each awarded a Bardic ...more

Poet in residence: Jure Jakob, Slovenia

Jure Jakob will be our poet in residence during June-July 2013, joining Cuban poet and translator, Víctor Rodríguez-Núñez and editor and translator, Katherine Hedeen from the US. They will be reading and discussing their work together with poet Philip Gross at Palas Print, ...more