Guto Dafydd

Dafydd, Guto

Mae Guto Dafydd yn fardd a nofelydd. Enillodd Goron Eisteddfod Genedlaethol 2014 a archwiliai'r berthynas rhwng tirwedd, hanes, iaith a chof cenedl a chymuned - maes yr ehangwyd arno yn y gyfrol o gerddi, Ni Bia'r Awyr (Barddas, 2014).

Yn 2013, cyhoeddodd nofel dditectif i'r arddegau, Jac (Y Lolfa). Roedd Stad (Y Lolfa), nofel am adfer plasty ym Mhen Llŷn gyhoeddwyd yn 2015 yn trafod perchnogaeth ar dir a diwylliant. Enillodd Ymbelydredd (Y Lolfa, 2016) wobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol 2016, a'i dethol i Silff Lyfrau 2016-17 Y Gyfnewidfa. Mae'r nofel hefyd wedi cyrraedd rhestr fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2017.

Llyfrau gan yr un awdur