• Books

Cyffordd gyfieithu yw Cyfnewidfa Lên Cymru sy'n cysylltu awduron, cyfieithwyr a chyhoeddwyr yng Nghymru a thramor.

Mae Cyfnewidfa Lên Cymru'n cydweithio’n agos gyda Llenyddiaeth ar draw Ffiniau ynghyd â phartneriaid lawer gartref a thramor. Tîm bychan ydym yn hwyluso gwerthu hawliau cyfieithu, yn gweinyddu grantiau cyfieithu ar gyfer cyhoeddwyr, yn weithdy sy'n tynnu ynghyd awduron a chyfieithwyr, yn llyfrgell o gyfieithiadau, ac yn guradur digwyddiadau llenyddol rhyngwladol. Rydym yn ffenest rhwng Cymru a'r byd.

Rydym yn ymhyfrydu yn yr amlieithrwydd sydd yn y byd heddiw ac yn benderfynol o gyfrannu at ei gynnal a’i ddatblygu. Mae parch at ieithoedd ac at gyfieithu wrth wraidd cyfnewid diwylliannol rhyngwladol.

Mae cyfieithu llenyddol yn chwarae rhan hanfodol mewn ecoleg bregus. Mae parch at bobl a'u cyd-destun yn y byd yn hanfodol wrth gyfnewid diwylliant. Rydym yn ymdrechu i deithio mewn modd ymwybodol, gan holi'n gyson pam a sut.

Ein arwyddair yw Cyfieithu Cymru Darllen y Byd.

Cerdyn Post o Latfia

Treuliodd Rhys Trimble mis Rhagfyr ar breswyliad yn Nhŷ Ysgrifennu a Chyfieithu Ventspils ( http://www.ventspilshouse.lv/index_en.php) yn cyfieithu ysgrifenwyr Latfieg. Cafodd y ...mwy

.

Ein ffilmiau a delweddau


Gwyliwch fwy o ffilmiau a guradwyd yn arbennig ganddom i roi sylw i awduron ein Silff Lyfrau yma.

Y Diweddaraf

Digwyddiadau

Cyfnewidfa Lên Cymru yn mynychu seremoni wobrwyo EUPL

Wythnos diwethaf, mynychodd Alexandra Büchler ac Elin Haf Gruffydd Jones y noson wobrwyo ar gyfer yr ...mwy

Gweithdy Cyfieithu Barddoniaeth yn Aberystwyth

Ar drothwy Diwrnod Rhyngwladol Cyfieithu 2019, bydd Cyfnewidfa Lên Cymru, Llenyddiaeth ar draws Ffiniau a ...mwy

Follow us on Facebook Follow us on Twitter