• Books

Cyfnewidfa Lên Cymru: Ein gweithgareddau yn ystod epidemig Covid-19

 

Cyffordd gyfieithu yw Cyfnewidfa Lên Cymru sy'n cysylltu awduron, cyfieithwyr a chyhoeddwyr yng Nghymru a thramor.

Mae Cyfnewidfa Lên Cymru'n cydweithio’n agos gyda Llenyddiaeth ar draw Ffiniau ynghyd â phartneriaid lawer gartref a thramor. Tîm bychan ydym yn hwyluso gwerthu hawliau cyfieithu, yn gweinyddu grantiau cyfieithu ar gyfer cyhoeddwyr, yn weithdy sy'n tynnu ynghyd awduron a chyfieithwyr, yn llyfrgell o gyfieithiadau, ac yn guradur digwyddiadau llenyddol rhyngwladol. Rydym yn ffenest rhwng Cymru a'r byd.

Rydym yn ymhyfrydu yn yr amlieithrwydd sydd yn y byd heddiw ac yn benderfynol o gyfrannu at ei gynnal a’i ddatblygu. Mae parch at ieithoedd ac at gyfieithu wrth wraidd cyfnewid diwylliannol rhyngwladol.

Mae cyfieithu llenyddol yn chwarae rhan hanfodol mewn ecoleg bregus. Mae parch at bobl a'u cyd-destun yn y byd yn hanfodol wrth gyfnewid diwylliant. Rydym yn ymdrechu i deithio mewn modd ymwybodol, gan holi'n gyson pam a sut.

Ein arwyddair yw Cyfieithu Cymru Darllen y Byd.

Cerdyn post o Mljet

Cerdyn post o Grug Muse, a fuodd ar yr ynys Mljet fel rhan o'r rhaglen preswylio Ulysses' Shelter

.

Ein ffilmiau a delweddau


Gwyliwch fwy o ffilmiau a guradwyd yn arbennig ganddom i roi sylw i awduron ein Silff Lyfrau yma.

Y Diweddaraf

Digwyddiadau

Welsh Authors at Cairo Book Fair 2020

Awduron Cymraeg yn Ffair Lyfrau Cairo 2020

Bydd dau awdur o Gymru, Lloyd Markham a Gary Raymond, yn lansio eu nofelau (Bad Ideas / Chemicals a The ...mwy

Y Gyfnewidfa yn India

Ym mis Rhagfyr, mae'r Athro Elin Haf Gruffydd Jones o Gyfnewidfa Lenyddiaeth Cymru ac Alexandra Büchler ...mwy

Follow us on Facebook Follow us on Twitter