Cyffordd gyfieithu â'i chartref yn Aberystwyth yw Cyfnewidfa Lên Cymru sy'n cysylltu awduron, cyfieithwyr a chyhoeddwyr yng Nghymru a thramor.

Asiantaeth fechan ydym sy'n ffenest rhwng Cymru a'r byd: yn hwyluso gwerthu hawliau cyfieithu, yn gweinyddu grantiau cyfieithu ar gyfer cyhoeddwyr, yn weithdy sy'n tynnu ynghyd awduron a chyfieithwyr, yn llyfrgell o gyfieithiadau, ac yn guradur digwyddiadau llenyddol rhyngwladol.

Mae cyfieithu llenyddol yn chwarae rhan hanfodol mewn ecoleg bregus. Mae parch at bobl a'u cyd-destun yn y byd yn hanfodol wrth gyfnewid diwylliant. Rydym yn ymdrechu i deithio mewn modd ymwybodol, gan holi'n gyson pam a sut.

Cerdyn Post o Farcelona

  • Postcard from Barcelona | Cerdyn Post o Farcelona
  • Postcard from Barcelona | Cerdyn Post o Farcelona

Detholwyd Llŷr Gwyn Lewis fel un o ddeg o Leisiau Newydd Ewrop 2017.  Darllenwch ei gerdyn post o Ŵyl lenyddol Kosmopolis a gynhaliwyd ym Marcelona rhwng 22-26 Mawrth 2017.

 

Braf ar ...mwy

Ein ffilmiau a delweddau


Gwyliwch fwy o ffilmiau a guradwyd yn arbennig ganddom i roi sylw i awduron ein Silff Lyfrau yma.

Y Diweddaraf

Digwyddiadau

Awarding the Winner of Translation Challenge 2017

Gwobrwyo Enillydd Saesneg Her Gyfieithu 2017

Bydd enillydd Saesneg yr Her Gyfieithu eleni yn cael ei wobrwyo mewn digwyddiad gan Wales PEN Cymru yng ...mwy

Gwyl Farddoniaeth Ryngwladol Cymru

Curadir 5ed Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Cymru gan Alexandra Büchler, Nia Davies, Zoë Skoulding ac Eurig ...mwy

Follow us on Facebook Follow us on Twitter