• Books
  • Books

Cyffordd gyfieithu yw Cyfnewidfa Lên Cymru sy'n cysylltu awduron, cyfieithwyr a chyhoeddwyr yng Nghymru a thramor.

Mae Cyfnewidfa Lên Cymru'n cydweithio’n agos gyda Llenyddiaeth ar draw Ffiniau ynghyd â phartneriaid lawer gartref a thramor. Tîm bychan ydym yn hwyluso gwerthu hawliau cyfieithu, yn gweinyddu grantiau cyfieithu ar gyfer cyhoeddwyr, yn weithdy sy'n tynnu ynghyd awduron a chyfieithwyr, yn llyfrgell o gyfieithiadau, ac yn guradur digwyddiadau llenyddol rhyngwladol. Rydym yn ffenest rhwng Cymru a'r byd.

Rydym yn ymhyfrydu yn yr amlieithrwydd sydd yn y byd heddiw ac yn benderfynol o gyfrannu at ei gynnal a’i ddatblygu. Mae parch at ieithoedd ac at gyfieithu wrth wraidd cyfnewid diwylliannol rhyngwladol.

Mae cyfieithu llenyddol yn chwarae rhan hanfodol mewn ecoleg bregus. Mae parch at bobl a'u cyd-destun yn y byd yn hanfodol wrth gyfnewid diwylliant. Rydym yn ymdrechu i deithio mewn modd ymwybodol, gan holi'n gyson pam a sut.

Ein arwyddair yw Cyfieithu Cymru Darllen y Byd.

Cerdyn post o Mljet

Cerdyn post o Grug Muse, a fuodd ar yr ynys Mljet fel rhan o'r rhaglen preswylio Ulysses' Shelter

.

Ein ffilmiau a delweddau

The Party Wall | Stevie Davies

Y Diweddaraf

Digwyddiadau

Literary Wales in Germany

Literary Wales in Germany

Literary Wales in Germany:
Virtual Seminar for German publishers and literary translators

Monday, 28th ...mwy

Darllen Y Dolig: Sesiwn Adfent AmGen

Yn dilyn ein sesiwn ‘Darllen y Byd’ fel rhan o raglen Eisteddfod AmGen yn yr Haf, trefnwyd y Gyfnewidfa ...mwy

Follow us on Facebook Follow us on Twitter