Cysylltu

Mae'r Gyfnewidfa wedi ei lleoli yn adeilad Parry-Williams, ar brif gampws Prifysgol Aberystwyth, drws nesaf i Ganolfan y Celfyddydau, ac yn edrych i lawr dros fae Ceredigion. Rydym yn rhannu ein swyddfeydd gyda Llenyddiaeth ar draws Ffiniau a phrosiectau eraill amlgyfryngol Sefydliad Mercator. Maes o law, bydd ein llyfrgell o gyfieithiadau yn agored - trwy drefniant - i gyfieithwyr, i ymchwilwyr a'r cyhoedd. Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru hefyd o fewn tafliad carreg.

 

Cyfnewidfa Lên Cymru
Sefydliad Mercator ar gyfer Cyfryngau, Ieithoedd a Diwylliant
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm aTheledu
Prifysgol Aberystwyth
Aberystwyth SY23 3AS

T +44 (0)1970 622 544
Ff +44 (0)1970 621 524

post@waleslitexchange.org

 

Map

Y Diweddaraf