Cysylltu

Mae'r Gyfnewidfa wedi ei chartrefu ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ac mae ganddi swyddfeydd yn Llambed ac yng Nghaerfyrddin. Rydym yn rhannu ein swyddfeydd gyda Llenyddiaeth Ar Draws Ffiniau a phrosiectau eraill Mercator.

Mae ein llyfrgell o gyfieithiadau yn agored - trwy drefniant - i gyfieithwyr, i ymchwilwyr ac i'r cyhoedd.

Cyfnewidfa Lên Cymru
Canolfan Mercator
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Llambed: Yr Hen Goleg, Ffordd y Coleg, Llambed SA48 7ED

Caerfyrddin: Adeilad Dewi, Ffordd y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EP

E-bost: post@waleslitexchange.org

Facebook: Wales Literature Exchange | Cyfnewidfa Len Cymru

Twitter: @walesliterature

Y Diweddaraf