Cwmni ar y paith

Cwmni ar y paith

Karen Owen a Mererid Hopwood yn cyd-gyfansoddi wrth yrru o Bariloche ym Mhatagonia i Valdivia yn Chile gyda beirdd Anghofio Chatwin. Trefnwyd y daith gan Jorge Fondebrider, Club de Traductores Literarios de Buenos Aires fel rhan o Gadwyn Awduron Cymru - America Ladin y Gyfnewidfa. Gwnaethpwyd y bartneriaeth yn bosib gyda chefnogaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru.


Cwmni ar y paith

Yn Nyffryn yr Allorau nid oes sôn
am Hans na Fondebrider yr un waith,
na Carolina, nac am Jorge'r lôn;
ni chlywir am Veronica ychwaith.
Nid oes yn Nôl y Plu Rodolfo hael,
a beth yw Punto'r Indiaid heb ei ryd?
Dyw Dyffryn y Merthyron ddim i'w gael,
a chwilio'r wyf am Hafn y Glo o hyd.
Nid oes, wrth reswm, le i awyr glir,
nac eto'r gwynt, na chysgod cwmwl blin,
nid oes ond lle i dynnu llinell hir
a ddywed ddim am stori, dim ond ffin.
Heb gwmni'r rhai sy'n cofio camau'r daith,
pa ddiben dilyn map wrth groesi'r paith?

Mererid Hopwood a Karen Owen
ar y ffordd rhwng Bariloche a Valdivia, Medi'r 5ed, 2013

Lluniau

Y Diweddaraf