Manon Steffan Ros travels to Barcelona

Manon Steffan Ros yn teithio i Farcelona

Yr wythnos ddiwethaf, bu Manon Steffan Ros ym Marcelona yn hyrwyddo cyfieithiadau Sbaeneg a Chatalaneg o Llyfr Glas Nebo.

Yn ystod ei hymweliad, cymerodd ran yn ‘Barcelona Genre Fantasme Festival’, ac fe’i cyfwelwyd ar raglen Més324 ar deledu Catalaneg. Cyhoeddwyd hefyd gyfweliadau ...mwy

Cyhoeddi Silff Lyfrau'r Gyfnewidfa ar gyfer 2021-22

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein Silff Lyfrau ar gyfer 2021-22, sef detholiad o lenyddiaeth gan awduron o Gymru a argymhellir gan y Gyfnewidfa i gyhoeddwyr ar gyfer cyhoeddi mewn cyfieithiad.

Yn ôl ein harfer, cyhoeddwyd y Silff Lyfrau yn Ffair Lyfrau Frankfurt. Y Silff Lyfrau ...mwy

Cyhoeddi enillydd Her Gyfieithu 2021

Ar noswyl Diwrnod Rhyngwladol Cyfieithu, mae’n bleser gennym gyhoeddi mai Robin Farrar yw enillydd Her Gyfieithu 2021.

Mae Robin Farrar yn diwtor iaith llawrydd sydd ar hyn o bryd yn byw yn Rambouillet ger Paris. Fe’i magwyd ar aelwyd ddwyieithog ym Mynydd Llandygái ger Bangor. ...mwy

Cerddi Heddwch

Cynhaliwyd digwyddiad arbennig, tairieithog, neithiwr (4 Gorffennaf 2021), gyda beirdd o Gymru ac o Wlad y Basg yn rhannu eu cerddi ar y thema heddwch.

Trefnwyd y digwyddiad gan Academi Heddwch Cymru ac Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, ar y cyd gyda Wales PEN Cymru, ...mwy