Celebrating an international partnership on Europe Day

Dathlu partneriaeth ryngwladol ar Ddiwrnod Ewrop

Ar Ddiwrnod Ewrop, mae Cyfnewidfa Lên Cymru, Wales PEN Cymru a Llenyddiaeth ar draws Ffiniau yn dathlu cydweithrediad newydd â Goethe-Institut.


Mae’r Goethe-Institut, sefydliad sy’n hyrwyddo gwybodaeth o’r Almaeneg dramorl ac yn meithrin cysylltiadau diwylliannol yn rhyngwladol, yn ...mwy

Wales PEN Cymru yn cyhoeddi enillwyr cyntaf Gwobr Emyr Humphreys

Cyhoeddwyd heddiw, ar ben-blwydd Emyr Humphreys yn 101, mai enillwyr cyntaf Gwobr Emyr Humphreys, gwobr a lansiwyd er mwyn "gwobrwyo’r ysgrif neu’r erthygl fwyaf beiddgar ac arloesol am Gymru", yw Mererid Hopwood am ei herthygl 'Doethineb Iaith' a Mark S. Redfearn am ei draethawd ...mwy

Bookcase Focus: An Interview with Damian Walford Davies

Wales Literature Exchange interviewed our Bookcase author Damian Walford Davies, about his writing and his influences.

1. What first inspired you to be an author and where do your ideas come from?

Becoming an author was about experimenting with voice – almost exclusively ...mwy

Cyfnewidfa LĂȘn Cymru: Ein gweithgareddau yn ystod epidemig Covid-19

Yn unol â’r canllawiau swyddogol cyfredol ynglŷn â COVID-19, mae swyddfa'r Gyfnewidfa ar gau ac rydym yn cynnal ein gwaith ar-lein. Byddwn yn hysbysu unrhyw ddiweddariadau sy'n ymwneud â'n prosiectau yma ar ein gwefan.

 

Gweithgareddau’r Gyfnewidfa

Yn dilyn y canllawiau i ...mwy